Primerjava kreditov za nakup nepremičnine

  NEPREMIČNINSKI KREDITFIKSNA OBRESTNA MERA je vnaprej izračunana in jo določi banka. Pri sklepanju kredita se lahko v banki pogajate o njeni višini. SPREMENLJIVA/VARIABILNA OBRESTNA MERA...

Nakup nepremičnine in pravna zaščita

Vsak nakup se opravi z več ogledi Ogled opravite v lepem in v slabem vremenu (opravite tri ali več ogledov v različnih terminih dneva), saj boste le...

Energetska izkaznica

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za njeno povečanje. Po določilih Energetskega zakona morajo vse novogradnje in...

Etažno lastninjenje v primeru večih lastnikov

Za kaj pravzaprav gre Pri etažnem lastninjenju gre za fizično razmejitev posameznih delov stavbe (stanovanj) in skupnih prostorov (npr. stopnišč) ter vpis te delitve v...